• Bortkjøring av kvist og kvast. Der vi ikke kan flise opp greinene, så kjører vi det bort.

© 2020 KJB Consult AS. All Rights Reserved.