Trefelling

Vi kan hogge trær for deg.

LES MER

Kontakt oss

Tlf. 95255805.

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær.Et tre, to trær, mange trær. Vi hogger dem ned for deg!

Ser du ikke skogen for bare trær

Vi kan hogge litt for deg.

LES MER

Work hard.

Go faster.

Flex is coming with 8 post formats: standard, video, gallery, audio, link, quote, status and custom (new). Each can be customized in the Article Manager to individualize your feel for blogging.


Flishogging

Greiner og småtrær hogges til flis.


Med flishoggeren kutter vi opp greiner og småtrær til flis. Flisa kan brukes til utjevning på tomta, i i skråninger eller på stier. Dersom man ikke ønsker å beholde flisa selv, så kan vi transportere den til et mottak for flis.

Bilder fra våre oppdrag

Galleri KJB Consult.
  • Flishogging 1
  • Flishogging 2

© 2020 KJB Consult AS. All Rights Reserved.